Een unieke samenwerking...

Volwaard is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Coppens diervoeding, de Plukon Food Group, diverse pluimveehouders en boerenorganisatie ZLTO. Samen met de Dierenbescherming en een steeds groeiende groep supermarkten zetten zij zich in voor een beter dierenwelzijn.

De genoemde bedrijven zijn afkomstig uit alle schakels van de keten. De branche is dus zelf actief bezig met zoeken naar diervriendelijke alternatieven. Volwaard is een belangrijke stap in de goede richting, maar de verschillende partijen blijven ambitieus als het gaat om het verder verbeteren van het dierenwelzijn.

Naast de initiatiefnemers hebben een aantal instanties geholpen om Volwaard mogelijk te maken. Dit zijn: NCB-Ontwikkeling, Ministerie van LNV, Landbouw Innovatiebureau Noord-Brabant en Stichting Fonds Pluimveebelangen.